Overslag

Op onze vestiging Hoogveld 20 bevind zich een loskade van 110 meter lang voor het laden en lossen van vrachtschepen. De loskade, liggende in een inham van waterverbinding de Maas, wordt veelal gebruikt als doorvoer route vanuit het achterland naar Duitsland. AVG is in het bezit van 3 havenkranen voor het overslaan van diverse bulkgoederen. Poedervormige producten kunnen per schip direct gelost worden in ons silopark via aansluitingen in de kadewand.

Scheepsverlading

Ook andere goederen welke in combinatie met vervoer per water vanuit en naar de loskade getransporteerd kunnen worden zijn voor AVG niet onbekend. Denk hierbij aan producten in bigbags, grote machines of machineonderdelen, elementen uit beton, etc.

 

Opslag
 
Voor losgestort materiaal beschikken we over mogelijkheden uw producten op te slaan. Wij beschikken over sleufsilo's met vloeistofdichte vloeren voor de opslag van verontreinigde materialen.
Bij deze locatie hebben we tevens mogelijkheden tot opslag en verlading van poedervormige producten in opslagsilo's met een volume van 2000 m3

 

Contactgegevens voor Scheepsverlading
Contactgegevens voor Silopark