Wegenbouw

De divisie infra levert diensten op het gebied van de infrastructuur in Nederland en Duitsland. Deze staat garant voor goed en snel werk met exacte maatvoering, één en ander vanzelfsprekend in goede samenwerking met opdrachtgevers en andere belanghebbenden.

De divisie is uit verschillende bedrijven samengesteld:

InfraAVG Wegenbouw Heijen BV
AVG Milieutechniek Heijen BV
AVG Bau Goch GmbH

Het voordeel van deze bundeling is dat grotere gecompliceerde projecten met diverse disciplines uitgevoerd kunnen worden.

Op het gebied van de boven- en ondergrondse infrastructuur levert AVG al jaren maatwerk voor een scala van opdrachtgevers; projectontwikkelaars, industrie, woningbouwers, particulieren en overheden op gemeentelijk-, provinciaal- en rijksniveau.

Of het nu gaat om grootschalig grondverzet, aanleg van wegen of rioolstelsels, het werk wordt uitgevoerd door allround vakmensen, ondersteund door modern materieel en uiteraard volgens de huidige veiligheids- en milieueisen certificering van VCA**, ISO 9001 en ISO 14001.

In toenemende mate vindt, middels het toepassen van secundaire bouwstoffen en cementachtige bindmiddelen, bodemstabilisatie plaats waarbij het eindproduct optimaal bewerkt en verwerkt kan worden.

In samenwerking met de ondersteunende bedrijfsonderdelen kan AVG het werk geheel compleet en uiterst zorgvuldig uitvoeren.

 

Grondverzet en bodemsanering

Het uitvoeren van (water-) bodemsaneringen behoort tot de specialiteiten van AVG. Wij zijn hiervoor gecertificeerd volgens de beoordelingsrichtlijn BRL SIKB-7000 protocol7001 .

De combinatie van grondverzet en verschillende scheidingsinstallaties kan voor een groot scala aan activiteiten ingezet worden. Of het nu baggerspecie of klei betreft, saneringen worden door AVG tot elke gewenste hoeveelheid uitgevoerd.


SloopwerkenSloopwerken

AVG sloopt al jaren vakkundig en veilig volgens de beoordelingsrichtlijn BRL SVMS-007 Voor deze werkzaamheden staat goed geoutilleerd materieel inclusief gemotiveerd personeel klaar. Bij deze werkzaamheden staan veiligheid en zorg voor het milieu voorop.


De hierbij vrijkomende secundaire grondstoffen worden met behulp van de brekerinstallaties, indien gewenst op locatie, verwerkt tot waardevolle bruikbare secundaire bouwstoffen.

 

Contactgegevens voor Infra