Onder de noemer mengsels vallen hydraulische bindmiddelen met verschillende eigenschappen. Bestandsdelen kunnen zijn: Portlandcement, hoogovenslakken, tras, kalk, etc. De mengsels worden veelvuldig toegepast in a.o. productieomgevingen, afvalverwerking, grondstabilisering en stratenbouw. De volgende producten kunnen wij u aanbieden:

Bodembouwstofbinder

H.G.T. – Binder

PM-Binder

Kalk-vliegas mengsels

Kalk-cement mengsels

Kalk-cement mengsels zijn bindmiddelen die hoofdzakelijk uit cement (naar EN 197-1) en witte kalk (naar EN 459-1) bestaan. Deze producten worden voornamelijk ingezet in de grondstabilisering en grondverbetering, alles afhankelijk van de gesteldheid van de bodem. De volgende producten kunnen wij u aanbieden:

Standaardmengsels:

- Kalk-cement mengsel 30:70
- Kalk-cement mengsel 50:50
- Kalk-cement mengsel 60:40
- Kalk-cement mengsel 70:30

Mengsels op bestelling


Contactgegevens Cement